شنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۵

...

کاش فقط یه کابوس بود
کاش می شد فقط یکبار دیگر صورت مهربانت را دید
کاش دنیا اینقدر بیرحم نبود
کاش اشک های من اینقدر ارزش داشت که
...
خاله عزیزم بگیر آسوده به خواب بی درد و غصه

پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۵

به لیست کامل اصلاح طلب ها رای می دهم

فردا به لیست کامل اطلاح طلب ها رای می دهم. حتی به این الهه راستگو. چون چاره ای وجود ندارد. البته آنقدر در لیست آدم موجه وجود دارد که نخاله ای مثل راستگو رو برای خودم هضم کنم. به لیست کامل رای می دهم تا شانس رو به لیست احمدی نژاد و قالیباف ندم.
برای من نجفی، ابتکار، مسجد جامعی، ساعی، اعظم نوری، حناچی, طباطبایی و خامسی گزینه های هستند با رضایت بهشون رای می دم و به 6 تای دیگه با تردید و به راستگو با اکراه.
فردا می شه باز هم کاری کرد تا این حس لعنتی مهروزی و رایحه دروغین نفت کمی از فضای جامعه دور شه و جاش رو به نشاط، آزادی و رفاه بده.
کسی ها رو هم که می شناسین راضی کنید تا فردا دست از بیخیالی بردارند و نگذارند اقلیت بنیادگرا باز هم حاکم شورای شهرشون بشه.
به ترتیبی که برگه ام را پر می کنم:
1. محمد علی نجفی
2. احمد مسجد جامعی
3. معصومه ابتکار
4. زهرا صدر اعظم نوری
5. هادی ساعی
6. فاسم تقی زاده خامسی
7. پیروز حناچی
8. شهاب الدین طباطبایی
9. کامل تقوی نژاد
10.اسماعیل دوستی
11. علی نوذر پور
12. عباس میرزا ابوطالبی
13. افشین حبیب زاده
14. حسن کریمی
15. الهه راستگو

خوابگرد: من به فهرست کامل اصلاح طلب ها رای می دهم.
فریاد نامه: فرصت رانسوزانیم ...
الپر: دریغ ایران که ویران شود
هنوز: من هنوز به رای دادن معتقدم

فیل تر شد

وبلاگ جمهور

وبلاگ خورشید خانم

بلاگ رولینگ

سرویس عکس بلاگر

یوتیوب

رادیو زمانه

آدرس جدید زن نوشت

...

چهارشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۵

قبولی در کنکوری + بدون معلومات + 100 درصد تضمینی و بلاگفا

اگر من هم جای دوست عزیزم علیرضا شیرازی مدیر سایت معظمی مثل بلاگفا بودم، برای تامین هزینه های سرسام آور آن حاضر بودم تبلیغاتی 100 درجه ... از تبلیغ زیر را هم در سایتم بگذارم، پس لطفا وقتی دارید مجانی از امکانات این سایت استفاده می کنید، ادای آدم های اخلاق گرا را درنیاورید و فریاد وامصیبتا سر ندهید.

دوشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۵

عکس هایش را نسوزانید, انتخابات را تحریم نکنید

عکس هایش را نسوزانید. او امروز نماد همه ایرانیان چه بخواهیم چه نخواهیم. آتش زدن عکس نه تنها فایده ای ندارد بلکه زمینه مظلوم نمایی بیشتر را فراهم می کند.
عکس هایش را آتش نزنید تا سایت های خبری دولتی دانشجویان مخالف رئیس جمهور را مشتی اراذل و اوباش معرفی نکنند. کاری نکنید تا همه پل ها شکسته شود و برگ های برنده دست آنها بیفتد.
انتخابات را تحریم نکنید. نگذارید در غیاب شما و آرایتان اقلیت بر اکثریت حاکم شود.