دوشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۵

عکس هایش را نسوزانید, انتخابات را تحریم نکنید

عکس هایش را نسوزانید. او امروز نماد همه ایرانیان چه بخواهیم چه نخواهیم. آتش زدن عکس نه تنها فایده ای ندارد بلکه زمینه مظلوم نمایی بیشتر را فراهم می کند.
عکس هایش را آتش نزنید تا سایت های خبری دولتی دانشجویان مخالف رئیس جمهور را مشتی اراذل و اوباش معرفی نکنند. کاری نکنید تا همه پل ها شکسته شود و برگ های برنده دست آنها بیفتد.
انتخابات را تحریم نکنید. نگذارید در غیاب شما و آرایتان اقلیت بر اکثریت حاکم شود.

هیچ نظری موجود نیست: