پنجشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۵

ویرانی

گاهی سال ها طول می کشه تا بتونیم چیزی رو آباد کنیم. اما گاهی اوقات یه اشتباه یه خودخواهی بچه گونه می تونه همه چیز از بین ببره. شاید از اول همه چی اشتباه بود و نباید از اون اول این همه وقت صرف اش می شده وقتی اینقدر پایه اش سسته که حتی چند دقیقه دیر رسیدن می تونه همه چی رو نابود کنه. دیدار به قیامت ...