چهارشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۵

نصف نصف

حالا این سربازی ما هم از رمز نصف شدن رد شد. به قول هم برجی ها انگار تازه از اول باید خدمت کنیم. اول فکر می کردم وقتی ده ماه خذمت بشم خیلی حس خوبی داشته باشم اما می بینم که انقدر ها هم حس خوبی ندارم و می ترسم وقتی این 9 ماه و چند روز هم به خیر و خوبی گذشت و کارتمو گرفتم همچنان این حس بی تفاوت رو داشته باشم.

هیچ نظری موجود نیست: