یکشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۶

... سیزده

سالی سبد سبد از موفقیت, رفاه, پول نفت, سهام عدالت, مهرورزی، ارزونی, انرژی هسته ای رو می ریم که داشته باشیم, فقط اجازه بدین این تعطیلات فرسایشی تموم بشه و ادارات , و وزارت خونه ها باز بشن.