جمعه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۵

آيا خدا وجود دارد؟

باور داشتن به وجود خدايي يكتا قرن ها دغدغه ذهن بشر بوده است. در سده هاي اخير نيز گرچه اكثريت مردم روي زمين ديندار (حداقل در ظاهر) هستند اما خيلي از آنها شايد هنوزم هم گر فرصتي براي فكر كردن به اين مسائل فلسفي پيدا كنند، وجود داشتن يا نداشتن خدايي يكتا و واحد برايشان مبهم باشد.
مقدمه چيني بالا براي معرفي يك اپراتور در جستجوي گوگل بود. اين اپراتور كه Opinion (عقيده) نام دارد، براي پيگيري برخي مشغوليات ذهن كاربران ساخته شده است. يعني اگر در كادر جستجو عبارت Opinion: ext را وارد كنيد. گوگل در مورد عبارت ext توضيحات سمبليك موافقان و مخالفان اين فرضيه را نشان مي دهد.
به عنوان مثال اگر شما عبارت « آيا خدا وجود دارد؟ » را بصورت Opinion: is there a god ? را وارد كنيد. نظرات عمده مطرح موافقان و مخالفان نشان داده مي شود. نظرات مثبت و منفي در مورد وجود خدا در صفحه نتايج جستجوي گوگل جالب است. برخي دلايل را بخوانيد:

موافق:
خدا مي بايست به عنوان دليل اوليه براي شكل گيري منظم جهان وجود داشته باشد.
ترتيب جهان و پيچيدگي آن نشاني از وجود يك هدف است كه مي بايست توسط يك خالق باهوش طراحي شده باشد.
مردم در همه زمان ها و مكان ها به وجود خدا اعتقاد داشته اند، بنابراين درستي نظريه وجود نداشتن خدا بسيار بعيد است.

مخالف:
خداوند قادري كه مي خواهد انسان ها به او ايمان بياورند ، بايد كار مهم تري از جمع كردن ايمان آوران داشته باشد.
اگر طبق نظريه لزوم وجود خالق،جهان مي بايست توسط خدا خلق شد باشد. خود خدا نيز لاجرم بايد توسط خداي قدرتمند تر ديگري خلق شده باشد.

براي ساير دلمشغولي هايتان در گوگل سرچ كنيد. تا ببنيد دلايلتان چقدر به موافقان و مخالفان شبيه است؟
منبع: Blogscopped

هیچ نظری موجود نیست: