یکشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۹۰

اعداد فیس بوک

500 میلیون – تعداد کاربران فعال فیس بوک
50 ٪ - بخشی از کاربران فعال که هر روز وارد سایت می شوند
130 – تعداد متوسط دوستان هر کاربر
700 میلیارد – دقایقی که کاربران در هر ماه وقتشان را صرف فیس بوک می کنند
80 – بطور متوسط هرکاربر با این تعداد صفحه، گروه و رویداد event در ارتباط است


70٪ - درصد کاربران خارج از آمریکای فیس بوک
70 – تعداد زبان های ترجمه شده موجود در سایت
300 هزار – کاربرانی که به ترجمه فیس بوک از طریق ابزار های موجود در سایت کمک کرده اند
90- متوسط محتوای تولید شده توسط کاربران در ماه
30 میلیارد – تعداد محتوای تولید شده (لینک، استتوس-عکس- نت و ...) توسط کاربران در هر ماه
200 میلیون – تعداد کاربرانی که از طریق موبایل به فیس بوک دسترسی دارند
2 برابر – میزان اکتیو بودن کاربران موبایلی به کاربران غیر موبایلی

هیچ نظری موجود نیست: