سه‌شنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۹۰

فیس بوک چقدر می ارزد و سهم بنیانگذارانش چقدر است؟

ارزش سایت فیس بوک طبق آخرین تخمین به رقم 50 میلیارد دلار رسیده است. اما چه کسی واقعا مالک این سایت است؟ بد نیست بدانید با وجود ارزش چند ده میلیاردی این سایت، همچنان 69٪ سهام آن متعلق به چهار بنیانگذارش و کارکنان مجموعه فیس بوک است.
سهم اعضا و کارکنان فیس بوک در حدود 30 درصد (15 میلیارد دلار) است. مارک زوکربرگ مدیرعامل و یکی از بیانگذاران فیس بوک 24 درصد (12 میلیارد دلار) سهام را در اختیار دارد. سهم داستین موسکویتز ، ادواردو ساورین و سین پارکر هم به ترتیب 6 ،5 و 4 درصد است. این سه نفر در کنار زوکربرگ هسته اصلی بنیانگذاران فیس بوک را تشکیل می دهند.

31 درصد باقیمانده نیز عمدا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است که در سال های اخبر با سرمایه گذاری های قابل توجه در فیس بوک امکان رشد بی نظیر این سایت را فراهم کرده اند. بیشترین سهم این بخش متعلق به شرکت روسی فناوری های Digital Sky با 10 درصد سهام معادل 5 میلیارد دلار است.

هیچ نظری موجود نیست: