چهارشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۵

کله زیدانی بزنید

خارج از همه هیاهو های مربوط به جملات رد و بدل شده بین زیدان و ماتراتزی، این صفحه را ببینید تا بتوانید کله زیدان به سینه ماتراتزی را برای خودتان شبیه سازی کنید.

هیچ نظری موجود نیست: