دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۵

قربانی آن شب لعنتی

اکبر محمدی مرد. دانشجوی خاطی شناخته شده غائله کوی دانشگاه. اینقدر خبر تلخی هست که بشه یک پست رو بهش اختصاص داد و درباره اش نوشت. هر چند نوشته ای کلیشه ای.
نوشته ای که پیوند می خورد به شب 18 تیر 1378 و خوابگاهی که به خاک و خون کشیده شد و ریش تراشی که مجرم شناخته شد و البته یک سری دانشجو. که اعلام شد قصد براندازی داشته اند.
مرگ پس از تحمل 7 سال زندان بسیار تلخ است. زندانی که معلوم نیست خیلی هم مستحقش بوده ای و این چندمین قربانی آن شب لعنتی است که نقطه ای عطفی در جنبش اصلاح طلبی به شمار می رفت و البته نقطه ای برای سقوط.
نمی دانم فرستادن فاتحه برای روحش ایراد دارد یا ندارد و ولی می دانم که او اگر آن شب لعنتی نبود اکنون چند سالی بود که از درسش در دانشگاه تمام شده بود و مثل بقیه هم دوره ای هایش الان درگیر کار و زندگی بود. هرچند فکر می کنم به او مرخصی هایی داده می شد و احتمالا تا به امروز درسش را تمام کرده است ولی چه سود عمرش براحتی حرام شد.

هیچ نظری موجود نیست: