چهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۹

ما فا رستکی ها

فارستک زمانی سمبل وبلاگ های آی تی نویس فارسی بود. هر روز مطالب جالب و ترجمه های خوبی در آن قرار می گرفت. زمانی که مسابقه بهترین وبلاگ فارسی را برگزار می کردند جز بهترین وبلاگ های علمی و آموزشی انتخاب می شد.
شروع جدی من برای وبلاگ نویسی هم با فارستک بود. سال های 83 84 بهترین روزهای فارستک بود. روزهایی که یادداشت های علیرضا شیرازی, اکبر شیخ, سهيل ابريشمچي, اسنوپی و ... در فارستک نوشته می شد. آن روزها کهکشانی ها در فارستک بودند.
حالا از آخرین آپدیت فارستک 45 روز می گذرد. دیگر دیر به دیر به روز می شود. دیگر خبری حلقه فارستکی ها نیست. دامین دات کام فارستک هم 5 سال است که فیل تر است.
با این همه فارستک برای من هنوز هم همان جذابیت سابق را دارد. آرشیوش را که می خوانم یاد روز های خوب گذشته می افتم. آرشیوی که می تواند ساعت ها شما را پای مانیتور نگه دارد. آرزو می کنم روزهای خوش فارستک برگردد.شاید بازهم روزی جمع ما فارستکی ها جمع شود.

هیچ نظری موجود نیست: