جمعه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۹

حالا فقط دیکتاتور ها دشمن اینترنت نیستند


بر طبق گزارش منتشره سازمان خبرنگاران بدون مرز, در سال 2009, فقط کشور های دیکتاتوری جزو دشمنان اینترنت نبوده اند. در این سال با دسترسی بیشتر و بیشتر مردم به اینترنت, دیکتاتور ها و مستبدان سعی کرده اند با قدرت بیشتری به مبارزه علیه اینترنت بپردازند. اما آنچه موجب نگرانی است, حضور دو کشور کره جنوبی و استرالیا در جمع دشمنان اینترنت است. در حالیکه این دو کشور به هیچوجه در جمع کشور های دیکتاتوری قرار ندارند و دموکراسی مطلوبی در انها حاکم است.

استرالیا
در این کشور یک سیستم فیل ترینگ آنلاین RWB در حال راه اندازی است که معمولا در کشور های دارای دموکراسی دیده نمی شود.

کره جنوبی
در این کشور قانون کنترل محتوای اینترنت به تصویب رسید که به دادگاه ها اجازه می دهد افرادی را اخبار جعلی به قصد تخریب منافع عمومی در اینترنت منتشر کنند, به 5 سال زندان محکوم کنند.
بر طبق همان قانون, بازدید کنندگان آنلاین سایت های با بیشتر از 100000 عضو, مجبور هستند برای ثبت نام نام واقعی و شناسه ملی خود را ثبت کنند.

منبع: readwriteweb

هیچ نظری موجود نیست: