یکشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۹

لوگوی نوروزی امسال گوگل


این لوگو در صفحه فارسی گوگل قابل مشاهده است.البته ظاهرا دیگر جذابیتی برای ما ندارد.
در همین رابطه: لوگوی نوروزی گوگل

هیچ نظری موجود نیست: