جمعه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۳

Google Movies

در این پست از دو منبع استفاده شده یکی وبلاگ گوگل و دیگری وبلاگی بلاگ اسکوپ. منابع آنها هم در ز یر شون نوشته شده.

گوگل اخیرا یک عملگر جدید به جستجوگر خود با نام "movie" به جستجوگر خود اضافه کرده است. به عنوان مثال اگر شما در کارد جستجو عبارت movie: matrix تایپ کنید, یک سیستم رتبه بندی خودکار-از یک تا 5 ستاره- را مشاهده خواهید کرد که دربرگیرنده مجموعه ریویو های مختلفی مرتبط با عبارت تایپ شده خواهید بود.

به عکس بالا نگاه کنید. اگر بر روی لینک “review” که در کنارنتایج جستجو قرار دارد کلیک کنید شما به صفحه دیگری که دارای جزئیات بیشتری است منتقل می شوید. در آنجا رتبه بندی بزرگتر و دقیق تری نشان داده می شود (مثلا 75/3 از 5) و همچنین در جریان جزئیات بیشتری نیز می توانید قرار بگیرید. لینک های مجلات آنلاینی که این ریویو ها از آنها برداشته شده است, نام نویسنده آن و حتی تاریخ آنرا می توانید ببینید. در ضمن می توانید جستجوی خود را به گونه ای تنظیم کنید که فقط ریویو های مثبت یا منفی در مورد عبارت مورد نظرتان را مشاهده کنید.

علاوه بر آن یک عملیات جستحو برای سرج کردن صرف در در این ریویو ها هم وجود دارد. و به عنوان هدیه اضافی گوگل لیستی از لغات مربوط به موضوع جستجو را کنار این ریویو ها نشان خواهد داد. به عنوان مثال در کنار لینکrix Reloaded (2003)” بپیوند به لغاتی نظیرکیانو ریوز, آگنت اسمیت, جلوه های ویژه و ... را هم ظاهر خواهد شد.

از دیگر امکانات جالب این جستجوگراین است که شما می توانید نام فیلم هایی که فراموش کرده اید را بدست بیاورید. به عنوان مثال اگر در کادر جستجو عبارت “movie: tom hanks sitting on bench,” را بنویسید, تنها یک نتیجه برگردانده خواهد شد: “Forrest Gump (1994).” . همان فیلم مشهوری که تام هنکس در سال 1994 در آن بازی کرده بود.

امکان جستجوی ویدئویی گوگل بطور یکپارچه در داخل موتور جستجوی گوگل قرار گرفته است. که بیانگر دو مسئله خیلی مهم است. اول اینکه گوگل هیچگاه به خواب فرو نمی رود و با وجود کار کردن روی پروژه های مختلف تمرکزش را از زمینه جستجو از دست نخواهد داد. جستجوی ویدئویی گوگل امکان بسیار ارزشمندی است که بطور قابل ملاحظه ای بدون اشکال است و یک گام ما را در رسیدن به دنیای وب معناگرا نزدیک می کند, آنهم با وجودی که حقیقتا چنین وب

معناگرایی وجو ندارد.

منبع : GoogleBlogScope


اگر شما عاشق سینما باشید حتما می دانید که این عبات ها مربوط به چه فیلم هایی است. Red pill blue pill. Ship hits iceberg. One ring to rule them all . حالا باید از ویژگی جدید ویدئویی گوگل هم ممنون باشیم زیرا اکنون موتور جستجوی آن می دادند که چنین عبارت هایی مربوط به کدام یک از فیلم هاست.

با نزدیک شدن مراسم اسکار گوگل عملگر جدیدی به نام "movie:" به جستجوگر خود اضافه کرده است که به شما این امکان را می دهد تا اطلاعات مربوط به فیلم های سینمایی اعم از عنوان آن, بازیگران, کارگردن, نوع زانر,جزئیات مبهم فیلم و ... را سریعتر و بسیار آسانتر پیدا کنید.

مثلا اگر نمی توانید به خاطر بیاورید که در کدام فیلم تام هنکس در نقش یک والیبالیست بازی می کرد, کافیست در کارد جستجو عبارت] movie: Tom Hanks talking to a volleyball[ را در کادر جستجو بنویسید. گوگل پاسخ آنرا براحتی به شما نشان می دهد. نام فیلم castaway (رانده شده) می باشد.

اگر می خواهید بدانید در نزدیکی محل سکونت شما چه برنامه های هنری در جریان ایت, کافیست عبارت "movie:" را همراه با کد پستی شهر یا ایالت خود تایپ کنیدتا از تئاتر ها و همچنین محل و سانس اکران فیلم ها مطلع شوید. به عنوان جستجوی عبارت ] movie: Mountain View, CA[, که در واقع محلی نزدیک به ساختمان اصلی گوگل در کالیفرنیاست, نام تئاتری که را در نزدیک ترین محا اجرا به به گوگل وجود دارد را به شما نشان می دهد. همچنین از طریق Google SMS کوته پیام گوگل شما می توانید از محل و سانس های اکران فیلم های سینمایی مطلع شوید.

منبع : وبلاگ گوگل

۱۱ نظر:

music گفت...

hi Blogger,
Cool blog. You have put a lot of effort in here. You certainly make me feel a bit humble :)
I have a mp4 related site. Please take a look and feel free to post a link to your blog on the links page.
Come and check it out if you get time :-)

Kerry

music گفت...

Good blog. I take my hat off to you. You’ve put lots of thought in here. If you are interested, go see my mp3 related site. It’s still growing but you may still find something of interest. There is, of course, a reciprocal link scheme. You might like to exchange?

Kerry

Den گفت...

Hey Blogger, great blog! Keep it up.

I have a http://www.themalloftheworld.com/deneskollar Video Games site. It pretty much covers Video Games related stuff.

Come and have a look if you get time :-)

mp4 گفت...

hi Blogger,
Cool blog. You have put a lot of effort in here. You certainly make me feel a bit humble :)
I have a mp3player related site. Please take a look and feel free to post a link to your blog on the links page.
Come and check it out if you get time :-)

Kerry

DigitalCamera گفت...

Hey Blogger, I was searching blogs, and came onto yours, and I like it. I kinda landed here by accident while searching for something else, but nice blog..

If you got time , come visit my site, http://www.themalloftheworld.com/deneskollar. It pretty much covers online shopping c5000 digital olympus cameras and similar stuff.

MP3 Doctor گفت...

Hey there Blogger, you've got a great blog here! I'm thinking of bookmarking your site!

I have a DVDs site. It pretty much covers DVDs related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

mp3player گفت...

Hi, Blogger,
Good blog. You’ve put lots of thought in here. It looks like we have an interest in common. If you are interested, go see my mobile entertainment related site. It’s totally focussed on the Zen Micro at the moment and is still growing. You may still find something of interest. I recently added a MP3 link page - you would be welcome to post a link to your site there

Kerry

sundlight گفت...

Found your blog very interesting I will be sure to book mark it and come back to it later. If you have time please visit my movies for download It relates to different entertainment downloads.

DigitalCamera گفت...

Hey Blogger, great blog! Keep it up.

I have a http://www.themalloftheworld.com/deneskollar Music site. It pretty much covers Music related stuff.

Come and have a look if you get time :-)

DigitalCamera گفت...

Hey Blogger, I was searching blogs, and came onto yours, and I like it. I kinda landed here by accident while searching for something else, but nice blog..

If you got time , come visit my site, http://www.themalloftheworld.com/deneskollar. It pretty much covers Books and similar stuff.

cinema گفت...

We appreciate your blog this post and expect a piece of signature from your knowledge at our No Fax Payday Loans. your comments will be a boost for us.