دوشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۴

وبلاگ نويسي بعد از آتش زدن يك سفارت


وقتي نوشته اين وبلاگ را خواندم حالم بد شد. از اينكه جوانكي تندرو در وبلاگش از هجوم وحشيانه خود و هم دستانش به سفارت دانمارك نوشته است و از آن بدتر به چنين رفتار غير انساني افتخار كرده است.
اما خوشحال هم هستم كه براي بخشي از مردم اين سرزمين، ولو درصد اندكي، ماهيت افرادي كه اين روز ها براي حمايت از پيامبر مهر و رحمت كاسه داغتر از آش شده اند، بيش از پيش آشكار مي شود. واقعا به كسي كه چنين بي حرمتي به سفارت و پرچم يك كشور ، به عنوان نماد يك ملت، مي كند چه مي توان گفت.
غمگينم براي وبلاگ ها و وب سايت هايي كه در ماه هاي اخير به بهانه هاي نامشخص فيلتر شده اند و آنوقت افرادي كه شنيع ترين اعمال را انجام مي دهند، مي توانند بي هيچ دغدغه اي آزادانه قلم بزنند.
باز هم خوشحالم كه بنياد گرايان ايراني هم كم كم دارند از اينترنت سر در مي آورند و به اين نتيجه مي رسند كه از اين شبكه شيطاني براي رساندن پيام هاي آشوب طلبانه مي توان استفاده كرد.
http://pasokhgooee.persianblog.com/1384_11_pasokhgooee_archive.html#4627014

هیچ نظری موجود نیست: