جمعه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۴

اصلاح مشكل كامنت

تعويض قالب كامنت ها ظاهرا در روز هاي اخير دچار يك مشكل شده بود و كامنت هاي ثبت شده ذخيره نمي شد. فعلا قالب جديد رو برداشتم و شيوه كامنت گذاشتن مثل قبل شده و امكان گذاشتن كامنت ها فراهم شده است. اميدوارم بتونم دليل مشكل رو پيدا كنم و دوباره از قالب جديد استفاده كنم. از دوستاني هم كه كامنت هايشان به خاطر اين مشكل حذف شده بود، عذر خواهي مي كنم.

هیچ نظری موجود نیست: