شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۴

مجموعه گزارش های نمایشگاه سبیت 2006

علی پارسا عزیز برخی محصولات ارائه شده وغرفه های موجود در نمایشگاه سبیت 2006 را معرفی کرده است. این گزارش ها را حتما بخوانید:
اولین ها در دنیا توسط سامسونگ ارائه شد
غرفه ی محصولات DFI و BenQ
غرفه ی محصولات Corsair
غرفه ی محصولات VIA
غرفه ی محصولات KingMax