دوشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۴

سه لوگوی محلی دیگر گوگل

همزمان با قرار گرفتن لوگوی نوروزی گوگل در بخش فازسی, لوگو های محلی گوگل به مناسبت خاص برای سه کشور کره, استالیا و فرانسه هم در وب سایت های محلی گوگل قرار گرفته.


هیچ نظری موجود نیست: