شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹

معذرت بابت پست های حذف شده

به دلیل فیل*ر شدن کوچه و کور سوی امید به بازگشائی و رفع فیل*ر اینجا, برخی از پست های جدید وبلاگم را موقتا حذف کردم . اگر با گوگل سرچ می کنید و به پست های حذف شده ام می رسید, بسیار متاسفم . همانطور که بازدیدکننده های داخل کشور هم گوگل می کنند و به صفحه فیل*رینگ می رسند و شرمنده آنها هم هستم. امیدوارم روزی برسد که با کمترین حذفیاتی این وبلاگ آزاد شود. به هر حال چراغ اینجا همچنان روشن است حتی اگر پیگری هایم به نتیجه نرسد, چون فکر می کنم حتی با استاندارد ها و قوانین فیل*رینگ وطنی هم وبلاگ مشکلی چندانی ندارد و باید آزاد باشد.

هیچ نظری موجود نیست: