چهارشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۹

سرویس جستجوی تصاویر گوگل فعلا فیل*ر است

خنده تان بگیرد نگیرد. اخم کنید نکنید؛ فعلا در ساعت یک نیمه شب چهارشنبه اول اردیبهشت 1388, سرویس جستجوی تصاویر گوگل فیل*ر شده است و جای کادر جستجو آن صفحه گل و بلبلی MofidLinks می آید. البته ممکن است این حرکت یک اشتباه در نرم افزار فیل*رینگ در حالت خوشبینانه باشد. در حالت متوسط تست واکنش کاربران به این تصمیم باشد و در چند ساعت آینده این سرویس آزاد شود. در حالت بدبینانه هم بستن شمشیر از رو و فیل*ر شدن دائمی این سرویس. شخصا امیدوارم بیش از این شورش رو درنیاورند و فیل*رینگ زودتر برداشته شه.

هیچ نظری موجود نیست: