شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹

خیلی حرفا گفتنی نیست

آخرین سنگر سکوته خیلی حرفا گفتنی نیست ... همین

هیچ نظری موجود نیست: