دوشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۹

بهار سبز ما خزان نمی شود

یاس نو, صدای عدالت, کلمه سبز, اندیشه نو, اعتماد ملی, اعتماد, ایراندخت و حالا بهار. همه این نام ها در همین ده ما کشته شده اند آن هم در حالیکه در این ماه بیش از همیشه سوت کور بوده اند و سعی می کردند چیزی ننویسند که به کسی بربخورد.
اما آنهایی که همه این نام ها را کشته اند نمی دانند شاید هم می دانند که این بهار سبز ما زرد شدنی نیست حتی اگر نام بهار را هم از صفحه زندگی مان خط بزنند.

هیچ نظری موجود نیست: