جمعه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۹

اسرائیل واردات iPad را ممنوع کرد

بنا به نوشته روزنامه هاآرتز, دولت اسرائیل ورود تبلت های iPad به این کشور را ممنوع کرده است. این تصمیم توسط وزارت ارتباطات این کشور گرفته شده است. مقامات گمرکی هم در این کشور دستور دارند تا iPad های وارد شده به این کشور را توقیف کنند.
این توقیف به نظر می رسد چندان بر اساس یک تصمیم منطقی گرفته شده باشد, بلکه احتمالا قوانین دست و پاگیر اداری این ممنوعیت واردات را رقم زده است.
مهندسان وزارت ارتباطات اسرائیل, ظاهرا از به این دلیل اجازه ورود iPad به این کشور را نداده اند که WiFi های این تبلت با استاندارد های WiFi این کشور همخوانی ندارد. در حالیکه استاندارد های اسرائیل مشابه کشور های اروپایی است. دستور العمل ممنوعیت واردات هم ظاهرا بدون موافقت شخص وزیر صادر شده و از مدیران رده پایین تر صادر شده است.
به نوشته هاآرتز, گمرک فرودگاه بین المللی بن گورین, تا بحال 10 عدد تبلت iPad وارد شده از سوی مسافران را ضبط کرده است. مالکین این دستگاه ها باید به ازای هر روز توقیف iPad های هزینه نگهداری پرداخت کنند, در حالیکه دولت اسرائیل هم جواب روشنی نمی دهد که این تبلت ها را آزاد خواهد کرد یا نه.  
منبع: readwriteweb

هیچ نظری موجود نیست: